Aardenburg – Haven

Aardenburg | Haven - Then and now

In 2013 historian André Bauwens, history researcher Estelle Slegers Helsen and photographer Peter Verdurmen highlighted the past and present of the main streets in Aardenburg, a small Dutch city near the Belgian border. This is article #1.

In 2013 realiseerden historicus André Bauwens, onderzoekster Estelle Slegers Helsen en fotograaf Peter Verdurmen een reeks over vroeger en nu in Aardenburg, een stadje in Nederland op de grens met België. Dit is artikel #1.

(EN) Along the Haven – so-called because there was a port during Medieval times – lived mainly farm workers in small, low houses. “These workers, mostly Catholic, all had a pig,” says Izaak de Bruijne. “When I arrived at the with my miller’s cart, I could serve up to seven customers at once, such as Philemon Galle, Hector Bollé, Quataert, Vijnckier, Wieme, Medart Verstraete, Clement Verstraete, Dhondt, Rabout, Depré. They all needed flour to fatten their little pig.”

(NL) Langs de Haven woonden in kleine, lage huisjes bijna allemaal boerenarbeiders. “Deze werkmensen, meestal katholiek, hadden allemaal een varkentje”, vertelt Izaak de Bruijne. “Wanneer ik met mijn molenaarskar aan de Haven kwam, kon ik in één keer wel zeven klanten bedienen, zoals Philemon Galle, Hector Bollé, Quataert, Vijnckier, Wieme, Medart Verstraete, Clement Verstraete, Dhondt, Rabout, Depré. Ze hadden allemaal meel nodig om hun varkentje te mesten.”

Aardenburg | Haven - Then
Collection/Collectie G.A.C. van Vooren.
Aardenburg | Haven - Now
© Peter Verdurmen

Then – The Haven around 1925, seen in the direction of the Kaai. In the background, the hotel, café and restaurant ‘s Lands Welvaren, also the delivery house of the NMVB, the company which operated the tram line from Bruges to Aardenburg. At the front right, the track that leads to the shunting yard on the quay. | Now – The Haven in 2013.

Toen – De Haven omstreeks 1925 gezien in de richting van de Kaai. Op de achtergrond hotel-café-restaurant ’s Lands Welvaren, tevens bestelhuis van de NMVB, de maatschappij die de tramlijn Brugge-Aardenburg exploiteerde. Rechts vooraan het spoor dat leidt naar het rangeerterrein op de Kaai. | Nu – De Haven in 2013.


(EN) Before the Second World War, Aardenburg had dozens of shops. For many a way to supplement their inadequate income.

Alma Bauwens-Stekelinck still remembers what a grocery store looked like: “On the counter stood a copper balance scale and large tin boxes containing coffee. Shelves and racks contained soap, starch, vermicelli, raisins, chocolate and tea. Sugar and rice were kept in small cotton bales. There was a large jar of syrup sold by the jug. Much was weighed on a scale and put in a paper cone. The grocery bill was made by writing the prices down with a slate pencil or a regular pencil on a writing slate. Sometimes the storekeeper gave some extra sweets to take home.”

(NL) Aardenburg telde voor de Tweede Wereldoorlog tientallen winkeltjes. Voor velen was dit een manier om hun mager inkomen aan te vullen. Alma Bauwens- Stekelinck herinnert zich nog hoe zo’n kruidenierszaakje eruit zag: “Op de toonbank stonden een weegschaal, zo’n koperen geval, en grote blikken dozen waar koffie in zat. Op schappen en boorden stonden onder meer zeep, stijfsel, vermicelli, rozijnen, chocolade en thee. Suiker en rijst werden in baaltjes bewaard. Er was een grote pot met stroop, dat per kannetje werd verkocht. Veel werd op een weegschaal afgewogen en in een puntzak gedaan. Met een lei met griffel of een potlood, werd uitgerekend wat de boodschappen kostten. Je kreeg ook wel eens een extra puntzakje met wat snoepjes mee.”


Aardenburg | Haven
Collection/Collectie G.A.C. van Vooren

The Haven seen in the direction of Draaibrug in the late 1930s. On the left are the ‘quintuplets’, the first identical built dwellings in Aardenburg. On the left, next to the cobbled road, is the Breskens-Maldegem steam tram track.

De Haven eind jaren dertig van de vorige eeuw gezien in de richting van Draaibrug. Links de ’vijfling’, de eerste in serie gebouwde huizen in Aardenburg. Links, naast de met kinderkopjes geplaveide weg, het spoor van de stoomtram Breskens-Maldegem.

Aardenburg | Haven
Collection/Collectie G.A.C. van Vooren

In addition to the ‘quintuplets’ with gambrel roofs, a sixth almost similar house has been built at the front left. The main differences are the lack of a small front canopy, the installed bay window in the facade and the extension next to the house.

Naast de vijf huizen met Franse kap is links vooraan een zesde vrijwel gelijksoortige woning gebouwd. De voornaamste verschillen met de vijf identieke panden bestaan uit het ontbreken van een overkapping, de aangebrachte erker in de voorgevel en de aanbouw naast het huis.


Click on the thumbnails to enlarge / Klik op de miniaturen om te vergroten


For both places, a book was printed. The book about Aardenburg is sold out. You can still buy copies of the book about Sluis, which is available from the publisher Durenkamp Grafimedia. Contact us.

Over beide plaatsen werd een boek gepubliceerd. Het boek over Aardenburg is uitverkocht. Het boek over Sluis is nog steeds te koop via de uitgever Durenkamp Grafimedia. Zo was het | Zo is het Sluis kost € 17,50. Verzendkosten (in Nederland € 7,50) . Stuur een bericht voor meer informatie.

Aardenburg - Book - Cover
Sluis - Book - Cover

Map Aardenburg/Sluis


,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *